You are here: Home 14: Oeuvrecatalogus
Document Actions

14: Oeuvrecatalogus

De catalogus is ingedeeld naar onderwerp. Naast eigenhandige en toegeschreven werken zijn latere kopieën opgenomen, voor zover deze vermoedelijk teruggaan op nu onbekende originelen. Wanneer sculpturen alleen bekend zijn uit het Beeld-snyders Kunst-kabinet worden ze vertegenwoordigd door de betreffende prent.

 

A: OUDE TESTAMENT

B: NIEUWE TESTAMENT


C: HEILIGEN

D: MYTHOLOGIE: VENUS

E: MYTHOLOGIE: OVERIGE

F: ALLEGORIE

G: HISTORIE

H: OVERIGE ONDERWERPEN

I: ALLEEN BEKEND UIT BRONNEN


Datum laatste wijziging: May 05, 2014 08:33 PM